Lentoon! -seminaari Oulussa 27.10.2018

Lentoon! -seminaarit ovat osa harraste- ja yleisilmailun turvallisuustyön toimintamallia ja niitä on järjestetty yhteistyössä Trafin, Finavian, Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ilmailuliiton ja Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa. Tänä vuonna pääjärjestelyvastuussa on Suomen Moottorilentäjien Liitto.

Yleis- ja harrasteilmailun toimijat Trafi, Finavia, Ilmatieteen laitos, Suomen Ilmailuliitto SIL ja Suomen Moottorilentäjien Liitto SMLL ovat järjestäneet Lentoon! -lentoturvallisuusseminaareja vuodesta 2015 alkaen.

Seminaarin tavoitteena on koota yhteen aktiivisimmat ilmailunharrastajat ja levittää lentoturvallisuussanomaa kaikille ilmatilan käyttäjille. Tiivistettynä seminaarin pääkohdat ovat seuraavat;

  • Harrasteilmailun tila ja tulevaisuus
  • Yhteisöllisyys ja kerhotoiminta
  • Ilmatila, lentosää ja lennonvalmistelu
  • Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö ja osaamisen ylläpito
  • Ajankohtaista säädösrintamalla

Ohjelma:

klo 10:00           Ilmatilan käyttäjän kokemukset ja tarpeet – JP Kinos
klo 10:30           EASA-määräysmaailma – DTO/BR/ – keskustelut esityksen päätteeksi – Trafi
klo 11:00           Sääennusteet ilmailussa – Ilmatieteenlaitos
klo 11:30           OpenFlightMaps ja EasyVFR ilmatilan kuvaajana – SMLL
klo 12:00           Lounas
klo 13:00           Lentäjän puheenvuoro – ATOL-onnettomuus – keskustelut esityksen päätteeksi
klo 14:00           Lentokoneen omistajahuollot – omistajahuoltaja
klo 15:00           Talvilentämisen anatomia – OH-POK
klo 16:00           Loppukeskustelu ja päätössanat – SMLL

Tilaisuus järjestetään Oulussa, Oulunsalon yhteisötalossa 27.10.2018 osoitteessa Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo.

Ilmoittaudu tämän sivun oikeassa reunassa TILAISUUDET ja listaus, mikäli tulet paikan päälle.

Tilaisuus streamataan verkkosovellusten kautta, joten sitä voi seurata myös etänä.  Linkki videostreamiin ilmoitetaan aamulla ennen tilaisuuden alkua tällä sivulla.

Tervetuloa!

Ilmatilan hallinta -seminaarin materiaalit nyt Trafin verkkosivuilla

Tilaisuuden esitykset löytyvät Trafin verkkosivulta osoitteesta www.trafi.fi  –  Tietopalvelut – Tilaisuuksien aineistot. Sivulta löytyy myös palautekysely, johon vastaamalla autatte ilmatilan hallinnan yhteistyön kehittämisessä.

Toivomme myös kehitysehdotuksianne  ilmatilan hallinnasta viimeistään 26.10. Trafin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo (at) trafi.fi sekä kopio osoitteeseen kai.vaisanen (at) trafi.fi.

Euroopan laajuinen uusi AOPA-jäsenetu!

15% alennus useimmista Jeppesenin tuotteista ja palveluista!

IAOPA Europe ja Jeppesen solmivat jokin aika sitten yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa kaikille AOPA-järjestöjen jäsenille huomattavan 15% alennuksen Euroopan laajuisesti useimmista Jeppesenin suosituimmista tuotteista ja palveluista.

Näitä tuotteita ja palveluja ovat;

  • Paperikartat
  • Sähköiset kartat
  • iPad-sovellukset
  • Jeppesenin PilotPak Garmin 1000- ja/tai GTN-sarjojen tuotteille
  • EASA-koulutustuotteet

Nyt myös Suomen Moottorilentäjien Liiton jäsenet ovat alennuksen piirissä. Lisätietoja alennuksesta saa SMLL:n sihteeriltä.

Ilmailun säädösinfo 23.10.2018

Tervetuloa Trafin järjestämään vuotuiseen ilmailun sääntelyä koskevaan sidosryhmätilaisuuteen tiistaina 23.10.2018 klo 9.30–15.00 Trafin auditoriossa (Kumpulantie 11, Helsinki). Tilaisuudessa käydään läpi ilmailun ajankohtaisia säädösasioita niin kotimaasta kuin EU-tasolta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 9.10. osoitteessa www.trafi.fi/ilmailusaados2018 

Alustava ohjelma: 

9.30 Aamukahvi
10.00 Ilmailujohtajan avauspuheenvuoro
10.30 Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus
10.45 EASA-perusasetuksen uudistus
11.15 Lounas
12.15 OPS/FCL-täytäntöönpanosäädökset ja kansalliset poikkeukset
12.45 Liikennepalvelulaki
13.15 Iltapäiväkahvi
13.45 Tilannekatsaus ultrakevytlentotoiminnan sääntelyyn (Jani Hottola, 30 min)
14.15 Ajankohtaista drone-asiaa (Jukka Hannola, 30 min)
15.00 Säädösinfo päättyy

Lisätietoja:
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen (at) trafi.fi

Suomessa sovellettavista lentosäännöistä annettua määräystä päivitetty

Määräysmuutoksella on huomioitu EU:n yhteisiin lentosääntöihin 18. elokuuta 2016 ja 12. lokakuuta 2017 sovellettavaksi tulleet muutokset. Merkittävimmät muutokset koskevat transponderin käyttöä sekä radiopuhelinliikennettä ja siinä käytettäviä sanontoja. Radiopuhelinliikenteessä käytettävät sanonnat on tähän saakka julkaistu ilmailumääräyksellä GEN M1-8 ja ilmailuohjeella GEN T1-10, joista GEN M1-8 kumotaan tarpeettomana ja ilmailuohjetta GEN T1-10 muokataan tarvittavin osin.

Voimassa olevaan määräykseen tehdään myös vähäisiä täsmennyksiä, kielellisiä korjauksia ja numerointimuutoksia. Sotilasilmailun osalta määräykseen on tehty sotilasilmailua sujuvoittavia muutoksia.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, puh. 029 534 6063

EASA:n uusi perusasetus on julkaistu

Euroopan parlamentti ja neuvosto julkaisivat 22.8.2018 uudistetun ilmailun turvallisuutta koskevan asetuksen. Ehkä tärkeimpänä uudistuksena on suomalaiseen ilmailuun eniten vaikuttava ns. Opt-out mahdollisuus sallii nykyistä suuremman MTOM:n tietyille ultrakeveille lentokoneille. Ultrien painonkorotuksen osalta jäsenvaltioille tulee oikeus hyväksyä kansallisesti 600kg MTOM maakoneita ja 650kg MTOM vesikoneita (myös 600kg purjelentokoneet). Maksimi sakkausnopeus laskuasussa on 45kts.

Trafin viimeisimmän tiedossa olevan linjauksen mukaan ultrien painonkorotus vaatii ilmailulain muutoksen. PEL- ja TRG-määräyksiin ei tulle muutoksia mutta pieniä muutoksia on odotettavissa OPS-määräyksiin. Edelleen linjauksena on, että Opt-out -ultra vaatii eroavaisuuskoulutuksen ellei lupakirjanhaltijalla ole aiempaa kokemusta perinteistä ultraa painavimmista lentokoneista.

Suomen Moottorilentäjien Liitto – AOPA Finland on ollut tiiviisti mukana niin kansallisessa yhteistyössä Trafin kanssa kuin myös osallistunut IAOPA Europe’n toimintaan aktiivisesti sääntelyn muokkaamiseksi harraste- ja yleisilmailulle suotuisammaksi. SMLL osallistui myös ilmailupäivään Brysselissä EU-parlamenttitalossa 10.1.2018, jolloin käsiteltiin uutta perusasetusta. Uusi asetus tulee voimaan 11.9.2018 ja sen vaikutukset näkyvät asteittain niin lentomatkustajille kuin kaikille ilmailun toimijoillekin.

Ilmatilan hallinnan seminaari 27.9.2018 – ohjelma päivitetty 12.09.2018

Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö järjestävät ilmatilan hallinnan seminaarin torstaina 27.9.2018 kello 12–16 Trafin auditoriossa (Kumpulantie 11, Helsinki).

Seminaarin tarkoituksena on kerätä käyttäjien kokemuksia ilmatilan hallinnasta ja rakenteiden toimivuudesta sekä informoida kansainvälisen regulaation perusteista ja vaikutuksista kansalliseen toimintaan.

Tilaisuudessa kuullaan mm. LVM:n, Trafin ja puolustusvoimien puheenvuorot sekä asiaa ilmatilan hallintaan liittyvästä kansainvälisestä sääntelystä, päivittäisestä ilmatilan hallinnasta ja ilmatilan käyttäjien kokemuksista.

Tilaisuuden ohjelma on ladattavissa tämän linkin takaa.

Tilaisuus alkaa klo 12 kahvituksella ja seminaari alkaa klo 12.30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 17.9.2018 verkkosivuilla www.trafi.fi/ilmatilanhallinta.

Tilaisuuteen mahtuu korkeintaan 3 edustajaa kustakin organisaatiosta, mutta tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä (ilmoitathan etäyhteydellä osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä).

Tervetuloa!

Pekka Henttu
ilmailujohtaja, Trafi

DTO-asetuksen käyttöönoton aikataulu

DTO-asetus on julkaistu virallisessa lehdessä 13.8.2018 ja astuu siten voimaan 2.9.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että ’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’, organisaatiolla, on oikeus antaa lentäjille koulutusta syyskuun toisesta päivästä alkaen. 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2018:204:TOC

EASA on ilmoittanut että AMC-materiaali julkaistaan seuraavan parin viikon aikana EASAn sivuilla.

https://www.easa.europa.eu/official-publication/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials

Lausuntopyyntö ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittämässä vuonna 2012 julkaisemaansa ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaa. Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksissa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. SES-asetuksen tavoitteena on Euroopan ilmaliikenteen kapasiteetin, turvallisuuden ja tehokkuuden lisääminen.

Trafi pyytää lausuntoja strategialuonnokseen 24.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi sekä kopionsaajaksi mika.saalasti (a) trafi.fi, tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Strategialuonnos on ladattavissa tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus (a) smll.fi.

Lausuntopyyntö lentolupakirjoja koskevista yleisistä määräyksistä (PEL M1-4)

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja uudistetusta ilmailumääräyksestä PEL M1-4.

Uuteen määräykseen on yhdistetty aiemmat määräykset PEL M1-4, Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä ja PEL M1-5, Vanhentuneen kansallisen lupakirjan tai kelpuutuksen uudistaminen. Uusi määräys koskee yksinomaan lentolupakirjoja, koska lennonjohtajien lupakirjat ovat siirtyneet EU-sääntelyn alaisuuteen, ja lennontiedottajan ja huoltomekaanikon lupakirjoista on omat kattavat määräyksensä ANS M1-7 ja PEL M3-4. Määräyksestä on päivitetty EU-sääntelyn vuoksi vanhentuneet osuudet.

Määräys kattaa EASA-asetuksen 216/2008 liitteessä II tarkoitettujen ilma-alusten lupakirjat, jotka jäävät kansallisen sääntelyn piiriin. Kansallisiin yksityis-, ansio- ja liikennelentäjän lupakirjoihin ehdotetaan kuitenkin pääsääntöisesti sovellettavan lentomiehistöasetuksen 1178/2011 mukaisia vaatimuksia, joista on tarvittaessa mahdollista myöntää poikkeuksia kansallisen sääntelyn alaisten lupakirjojen osalta. Määräyksen vaatimukset lupakirjan hakemisesta ja lentopäiväkirjan pitämisestä koskevat myös EASA-lupakirjoja. Määräyshankkeen yhteydessä ehdotetaan kumottaviksi kansalliset kelpuutusmääräykset PEL M2-10 yölentokelpuutuksesta ja PEL M2-7 vesilentokelpuutuksesta. Sen sijaan määräys PEL M2-6 hinauslentäjän kelpuutuksesta on tarkoitus tässä vaiheessa säilyttää.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 15.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus(a)smll.fi